mnornes

Just another WordPress.com site

Posts Tagged ‘Free content

Takk for alt Dagbladet. RIP

leave a comment »

Dette er tittelen på en kommentar av professor Arne Krokan ved NTNU, trykt i Kapital nr 4 – 2010. Krokan påpeker at siden alle i dag fritt har mulighet til å publisere og editere sin egen skreddersydde avis/TV-kanal basert på egne interesser, vil de tradisjonelle avishusene dø om de ikke innoverer og forandrer sin forretningsmodell. Krokan kommer sågar med konkrete forslag til hvordan Dagbladet kan “redde livet”.

Jeg tror ikke Dagbladet kan reddes. Gravsteinen bør nok allerede være bestilt. Avisene i sin nåværende form er ikke interessante lenger. Papiravisene har sikret sin død ved å gå til 5% innhold og 95% reklame og søppel. Nettversjonene har sikret sin død ved å være lik papirutgaven – men med enda grunnere innhold. Jeg kommer ikke til å sørge over Dagbladet, heller ikke å møte i begravelsen.

Når publisering blir commodity slik Arne Krokan skriver, blir det vanskelig å tjene penger. Selv Steve Jobs sliter med å finne en god forretningsmodell på dette området. Det skal dog sies at han har lykkes på mange andre områder. Erick Schonfeld skriver i TechCrunch om Apples nye subscription billing policy for apps. Hr Jobs har i en mail (!) foreslått at Apple vil skille mellom “Publishing apps” og “Saas apps” når det gjelder betalingsmodell. Apple ønsker altså å ta betalt for publiseringsverktøy. Problemet de treffer er imidlertid: Hva er publiseringsverktøy og hva er ikke? Vi selv-publiserer i dag i en rekke tjenester og nettverk. Innholdet kan være tekst, bilder, musikk, video. Problemet er å sette et skille. Alt er jo egentlig software. Alt handler til slutt om bits and bytes. Alt handler om 1er og 0er.

Men verden er kanskje ikke så binær som det Steve Jobs later til å tro.  Vil applikasjoner som Paper.li og Twitter falle inn under reglene? Hva skjer med Twitter om det ikke lenger er gratis. Jeg tipper at en ny gratistjeneste står klar (muligens fra Google) før Jobs har stått opp neste dag. Mest sannsynlig er tjenestens forretningsmodell så smart at den havner i Saas-kategorien, og Steve Jobs er kommet like langt.

Vi konsumenter og produsenter av nettinnhold har allerede rukket å bli godt vant. Vi har levd i et Nirvana av gratistjenester så lenge at det er helt uaktuelt å begynne å betale for det. Det er enkel markedsøkonomi – tilbud og etterspørsel. Tilbudet av gratis applikasjoner er så stort, og så lenge etterspørselen er mindre vil det bli utfordringer å tjene penger. Publiseringsverktøy er commodity. Å skifte publiseringsverktøy ser vi på som mye enklere enn det å skifte strømleverandør eller bank. De digitale transaksjonskostnadene er lave.

Nye tjenester vil alltid komme til – også tjenester vi som konsumenter er villige til å betale for. Men når du skal innføre betaling for noe som har vært gratis en stund – ja, da må du være virkelig smart i måten du gjør det på. Da må du legge noe av tilleggsverdi for kundene oppå tjenesten. Hvis ikke snur de deg rett og slett ryggen.

Written by mnornes

February 23, 2011 at 11:52 am

Posted in Free content, Social Media

Tagged with

The Daily – nå gratis

leave a comment »

Ikke før har Murdock lansert sin iPad betal-avis med brask og bram – så er den allerede tilgjengelig gratis:

http://waxy.org/2011/02/the_daily_indexed/

Ved å lage en indeksert innholdsfortegnelse med lenker til de ulike artiklene var dette tydeligvis en enkel jobb å få til.

Må avisbransjen nå innse at en digital abonnementsmodell er dødfødt?

Written by mnornes

February 3, 2011 at 7:08 pm

Posted in Free content

Tagged with