mnornes

Just another WordPress.com site

Får ikke inntekter fra sosiale medier

with one comment

IT-bransjen skriver i en artikkel http://www.idg.no/itbransjen/article196101.ece at mange nordiske foretak tar i bruk sosiale medier, men de genererer ikke inntekter. Sosiale medier blir sett på som nok en markedsføringskanal i likhet med nyhetsbrev via e-post. Mange bedrifter har sosiale medier på sine budsjetter – men da i form av rekruttering. Planen er altså å rekruttere noen som kan “drive med slikt.” Bedrifter er mest opptatt av at budskapet er likt i alle kanaler.

Dette viser at nordiske bedrifter nok er langt fremme på å ta i bruk nye teknologiske tjenester, men at de fremdeles er noviser i utnyttelse av sosiale medier. Tradisjonelle bedrifter har tradisjonelle forretningsplaner. Historien (dot.com) har vist at det ikke bare er å kaste de gamle forretningsmodellene over bord. Mange har brent seg, og nøler med å kaste seg ut i den sosiale skyen. Det store spørsmålet er hvordan man skal tjene penger? Hvordan skape en dynamisk forretningsmodell som inneholder de riktige strategiske valgene, de riktige inntektsmodellene og de riktige verdinettverkene når markedet og kundene hele tiden beveger seg i nytt og ukjent landskap? Dette er en kjempeutfordring mange bedrifter står overfor i dag.

Gartners Hypecycle for Social Media fra august 2010 (allerede utdatert???) viser at bloggerne er de eneste som har klart å skape en stødig inntektsmodell. Dette er private bloggere. Når vil Corporate Blogging bli lønnsomt?

Written by mnornes

February 15, 2011 at 7:48 pm

Posted in Social Media

One Response

Subscribe to comments with RSS.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: